top of page

Klassisk yoga & meditation - fortsättning

En kurs för dig som gått grundkurs eller har motsvarande erfarenhet från annan yogaskola. 

Vi repeterar och bygger vidare på de asanas som vi praktiserat under grundkursen,  lägger till andningsövningar pranayama, praktiserar yoga nidra (djupavslappning) och meditation. Varje termin har också ett nytt tema där vi fördjupar oss i någon av yogans alla aspekter och ökar vår förståelse för yogans filosofi och hur vi kan applicera en mer yogisk livsstil. 

Förra terminens tema: PRANA
Allt runt omkring oss besår av energi. I antiken kallade man den universella livskraften för anima mundi, kineserna kallar den för chi och inom yoga talar vi om prana. 
Under hösten kommer vi utforska och utveckla en medvetenhet om livsenergi/prana genom att fokusera på den i våra kroppspositioner (asanas), andningsövningar (pranayama) och i Yoga Nidra, som kommer att alterneras med Prana Vidya (Prana/vitalenergi - Vidya/kunskap). Vi praktiserar också meditationen Ajapa Japa i slutet av klasserna. 

Andra teman som återkommer: Chakras kopplat till modern psykologi, yamas & niyamas - yogans filosofi, hantera sinnet genom yoga, utforma ditt egna yogaprogram, pranayama. 

Praktiskt:

Vi öppnar 15 min innan klassen startar.

Det finns omklädningsrum men ej dusch. 

Yogmattor finns på plats, så du behöver inte ta med egen om du inte vill. 

Vår entré finner du från vägen, precis där Näckrosvägen och Ateljévägen möts. 

Lärare på kursen: 

Marie-Louise Holmgren

 

Asanas

Fysiska rörelser och positioner som balanserar nervsystemet, det endokrina systemet och stärker och mjukar upp kroppen. 

1.

Pranayama.

"Andningsövningar" för ökad energi, lugn och balans. 

2.

Yoga Nidra.

Yogisk sömn som ger avslappning på ett fysiskt, mentalt och känslomässigt plan. 

3.

Meditation.

För ett klarare sinne och ökad självkännedom. 

4.

bottom of page